NÁKUPNÍ KOŠÍK: 0 výrobků

REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODU MYMINIGOLF

Záruční podmínky

Provozovatel internetového obchodu zahradní šachy, společnost Eltsen a.s. poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou na záručním listu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

Délka záruky

Konkrétní délky záruk produktů naleznete vždy v popisku u daného produktu. Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky, u některých produktů může bát záruční lhůta delší.

Místo uplatnění reklamace

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je zasilatelským místem uplatnění reklamace "World in Puzzle - Reklamační oddělení, Pražská 126, 256 01 Benešov u Prahy". Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

V případě reklamací nás můžete kontaktovat:
E-mail: web@hlavolamy.cz
Telefon: 317 728 144

Doručení reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazníkovi zboží zaslano zpět.

Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) podle aktuálního ceníku servisních výkonů a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.

Copyright © 2024 ELTSEN a.s. | Obchodní podmínky | Doprava | Reklamace | Vyrobilo studio FUMI